Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym – czy jest niezbędne?Kiedy angażujemy się w zobowiązania finansowe na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, banki w umowach często formułują szereg wymogów, jakie musi spełnić kredytobiorca, aby upewnić się, że będzie on w stanie spłacić całą kwotę. Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym, choć teoretycznie nie jest obowiązkowe, jest wymagane przez znaczną większość banków działających na polskim rynku. W tym artykule przyjrzymy się zarówno powodom takiej sytuacji, jak i potencjalnym korzyściom, które można zyskać w ten sposób.

Dlaczego banki wymagają ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym?

 

Choć takie rozwiązanie nie jest wymagane przez prawo, instytucje finansowe kierują się głównie zabezpieczeniem swoich interesów. Podczas długiego okresu spłaty, z którym najczęściej mamy do czynienia przy kredycie hipotecznym, może mieć miejsce wiele tragicznych lub niespodziewanych wydarzeń. Jeśli kredytobiorca utraci zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, poważnie zachoruje lub umrze, dobrze skonstruowane ubezpieczenie na życie pokryje skutki finansowe tego wydarzenia — łącznie ze spłatą rat dla banku.

Czy ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym jest korzystne dla kredytobiorcy?

 

Wykupienie polisy jest nie tylko w interesie wierzyciela. Niespodziewane sytuacje, takie jak nagła utrata pracy czy zdolności do jej wykonywania w związku z pogorszeniem stanu zdrowia są także ogromnym stresem dla kredytobiorców. Ubezpieczenie na życie może w takich sytuacjach zapobiec piętrzeniu się problemów finansowych i zmniejszyć ryzyko zadłużenia w wypadku, gdy dana osoba nie jest w stanie spłacać kolejnych rat kredytu hipotecznego na bieżąco.

Warto pamiętać o tym, że w sytuacji śmierci kredytobiorcy zadłużenie nie znika, lecz przechodzi na spadkobierców zmarłego. Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym w najbardziej radykalnych scenariuszach pozwala na spłatę części lub całości zadłużenia. W ten sposób zakupiona nieruchomość może zostać przejęta przez najbliższych osoby zmarłej bez obciążania ich zobowiązaniami finansowymi, które mogą leżeć poza ich możliwościami budżetowymi.

Czy ubezpieczenie na życie może mieć wpływ na warunki kredytu hipotecznego?

 

Wymóg wykupienia polisy nie wynika z prawa, lecz indywidualnej polityki stosowanej przez każdy bank. Z pozoru jest to obciążenie, jednak może mieć również kluczowe dla kredytobiorcy korzyści. Po pierwsze, oferta kredytów hipotecznych bez konieczności ubezpieczenia na życie na rynku jest bardzo niewielka, a warunki umowy mogą okazać się niekorzystne. W praktyce oznacza to, że dobrze dobrana polisa, mimo że z pozoru jest dodatkowym kosztem, może przełożyć się na długoterminowe korzyści dla kredytobiorcy, poszerzyć dostępne dla niego oferty banków oraz uzyskać preferencyjne warunki spłaty zobowiązania.

Jeśli przygotowujesz się do wzięcia kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości lub inną, kluczową dla Ciebie inwestycję, nie zapomnij również o wyborze polisy na życie. Multiagencja Best Ubezpieczenia pomoże Ci w doborze najkorzystniejszej oferty, która będzie dopasowana do Twoich planów na przyszłość — zapraszamy do kontaktu!