Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń – pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Pamiętaj, że Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego – https://rf.gov.pl/kontakt