Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenia mieszkań podobnie jak ubezpieczenia domów, to produkty bardzo zróżnicowane i dostępne w wielu wariantach. Każde towarzystwo mimo tej samej ogólnej nazwy ubezpieczenia, bardzo często oferuje „w środku” coś innego. Dlatego przed wyborem i podpisaniem umowy warto zwrócić szczególną uwagę na wszystkie warunki ubezpieczenia oraz wybrać to, które najlepiej Państwu odpowiada.

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia domu lub mieszkania niezbędne jest wskazanie przedmiotu ubezpieczenia, zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia. Jako Multiagencja Ubezpieczeniowa Kotasiak oferujemy szeroki wachlarz usług ubezpieczeniowych, w ramach których możemy dopasować ubezpieczenie mieszkania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Oferując ubezpieczenie mieszkania przedstawiamy Państwu produkty towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracujemy od lat ceniąc ich rzetelność oraz jakość obsługi klienta na każdym etapie zakupu i korzystania z oferowanych świadczeń.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dostępnymi produktami ubezpieczeniowymi.

W ramach produktów dla mienia osób fizycznych możemy ubezpieczyć:

 • budynki mieszkalne, lokale mieszkaniowe;
 • budynki gospodarcze, np. garaż wolnostojący, przechowalnia;
 • budowle, tj. obiekty budowlane nie będące budynkami, np. ogrodzenie, basen, fontannę;
 • stałe elementy wnętrz, tj. wszelkie elementy wykończeniowe mieszkania trwale związane z murem, np. powłoki malarskie, gładzie, tynki, glazura, terakota, panele, deski, kominek, instalacje, okna, drzwi itp.);
 • rzeczy ruchome, tj. meble, sprzęt, RTV, AGD, komputery, odzież i inne przedmioty osobistego użytku;
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku czynnościami życia prywatnego;
 • pomoc Assistance, tj. organizacja i pokrycie kosztów interwencji specjalistów, jak hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz, technik urządzeń grzewczych, itp.

Wybrany przedmiot można ubezpieczyć w zakresie:

 • ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczyciele konstruują swój własny pakiet ryzyk – obejmuje on zazwyczaj: ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad, silny wiatr, deszcz, huk ponaddźwiękowy, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, powódź, dym i sadza, przepięcie i inne);
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji;
 • ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych, „All risk” (ubezpieczyciel obejmuje wszelkie uszkodzenia powstałe w ubezpieczonym mieniu oprócz wyłączonych w OWU, czyli nie ogranicza się do ryzyk wypunktowanych i zdefiniowanych).

Dla wszystkich wyżej wymienionych grup mienia należy podać osobną sumę ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości mienia, które Państwo chcą ubezpieczyć lub maksymalnej przewidywanej stracie. Obrębie tej samej grupy mienia konstrukcja ubezpieczenia pozwala często na ustanowienie innej sumy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a innej od kradzieży.

 1. W przypadku, gdy ubezpieczający zadeklaruje sumę ubezpieczenia wyższą niż wartość ubezpieczanego mienia, zakład ubezpieczeń w razie szkody wypłaci odszkodowanie nie wyższe niż wartość mienia.
 2. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość przedmiotu ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń w razie szkody wypłaci odszkodowanie nie wyższe niż suma ubezpieczenia – może się zatem okazać iż nie pokryje ono zaistniałej straty. Dlatego też przed podpisaniem umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu warto skonsultować z rzeczoznawcą w celu weryfikacji wartość mienia.

Decydując się na ofertę konkretnego ubezpieczyciela warto się upewnić, czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe naszego domu/ mieszkania są dla niego wystarczające.

Nieodzownym elementem każdej polisy mieszkaniowej powinno być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Kosztuje około kilkadziesiąt złotych za roczny okres ubezpieczenia, a zabezpiecza Państwa przed roszczeniami osób trzecich za szkody im wyrządzone, np. nieumyślne zbicie drogiej porcelany w sklepie lub u znajomych, zalanie sąsiadów, pogryzienie przez naszego psa, wybicie szyby sąsiadowi przez nasze dzieci, uszkodzenie cudzego auta oberwaną gałęzią z drzewa na naszej posesji, potrącenie kogoś na stoku narciarskim lub szereg wielu innych negatywnych zdarzeń.

Best Ubezpieczenia Kotasiak

ul. Mińska 25 lok 417/418, 03-808 Warszawa