Ubezpieczenie mieszkania podobnie jak ubezpieczenie domów to produkty bardzo zróżnicowane i dostępne w wielu wariantach. W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wariantu ochrony ubezpieczenie mieszkania może chronić przez włamaniem, ale nie zalaniem… Tak samo działa ubezpieczenie domów. Dlatego przed wyborem i podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto zwrócić szczególną uwagę na wszystkie warunki ubezpieczenia i wybrać to, które najlepiej odpowiada niepokojącym nas ryzykom.

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia domu lub mieszkania niezbędne jest wskazanie przedmiotu ubezpieczenia, zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia.

W ramach produktów dla mienia osób fizycznych ubezpieczyć możemy:

  • budynki mieszkalne, lokale mieszkaniowe,
  • budynki gospodarcze , np. garaż wolnostojący, przechowalnia,
  • budowle, tj. obiekty budowlane nie będące budynkami, np. ogrodzenie, basen, fontannę,
  • stałe elementy wnętrz, tj wszelkie elementy wykończeniowe mieszkania trwale związane z murem, np. powłoki malarskie, gładzie, tynki, glazura, terakota, panele, deski, kominek, instalacje, okna, drzwi itp.)
  • rzeczy ruchome, tj meble, sprzęt, RTV, AGD, komputery, odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku czynnościami życia prywatnego,
  • pomoc assistance, tj organizacja i pokrycie kosztów interwencji specjalistów, jak hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz, technik urządzeń grzewczych, itp.

Wybrany przedmiot ubezpieczyć można w zakresie:

  • ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczyciele konstruują swój własny pakiet ryzyk – obejmuje on zazwyczaj: ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad, silny wiatr, deszcz, huk ponaddźwiękowy, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, powódź, dym i sadza, przepięcie i inne)
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji,
  • ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych, „All risk” (ubezpieczyciel obejmuje wszelkie uszkodzenia powstałe w ubezpieczonym mieniu oprócz wyłączonych w OWU, czyli nie ogranicza się do ryzyk wypunktowanych i zdefiniowanych).

Dla każdej z powyższych grup mienia należy podać osobną sumę ubezpieczenia.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości mienia, które ubezpieczamy lub maksymalnej przewidywanej stracie. Obrębie tej samej grupy mienia konstrukcja ubezpieczenia pozwala często na ustanowienie innej sumy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a innej od kradzieży. Np. dla rzeczy ruchomych od ognia i innych zdarzeń losowych można ustalić sumę ubezpieczenia równą pełnej wartości tychże przedmiotów (ponieważ ogień nie wybiera, pali wszystko), a od kradzieży przyjąć sumę ubezpieczenia wg przewidywanej straty w razie włamania (przedmiotem kradzieży najczęściej są kosztowności, gotówka oraz elektronika).

W przypadku, gdy ubezpieczający zadeklaruje sumę ubezpieczenia wyższą niż wartość ubezpieczanego mienia, zakład ubezpieczeń w razie szkody wypłaci odszkodowanie nie wyższe niż wartość mienia. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość przedmiotu ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń w razie szkody wypłaci odszkodowanie nie wyższe niż suma ubezpieczenia, może się zatem okazać iż nie pokryje ono zaistniałej straty. Dlatego wartość mienia przed podpisaniem umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu warto skonsultować z rzeczoznawcą. Taka konsultacja może się okazać szczególnie istotna w przypadku ubezpieczenia domów, których wartość rzeczywista z różnych względów nie zawsze pokrywa się z ceną zakupu.

Decydując się na ofertę konkretnego ubezpieczyciela warto się upewnić, czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe naszego domu/ mieszkania są dla niego wystarczające.

Nieodzownym elementem każdej polisy mieszkaniowej powinno być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Kosztuje około kilkadziesiąt złotych za roczny okres ubezpieczenia, a zabezpiecza nas przed roszczeniami osób trzecich za szkody im wyrządzone, np. nieumyślne zbicie drogiej porcelany w sklepie lub u znajomych, zalanie sąsiadów, pogryzienie przez naszego psa, wybicie szyby sąsiadowi przez nasze dzieci, uszkodzenie cudzego auta oberwaną gałęzią z drzewa na naszej posesji, potrącenie kogoś na stoku narciarskim lub szereg wielu innych negatywnych zdarzeń.

Ubezpieczenia mieszkania i domu Warszawa

Klientów z terenu miasta Warszawa zainteresowanych ubezpieczeniem nieruchomości, w szczególności domu lub mieszkania zachęcamy do skorzystania z oferty Naszej Multiagencji Ubezpieczeniowej. Ze względu na dogodną lokalizację w sposób szczególny zachęcamy Klientów z dzielnic Ursynów i Praga.