OC działalności gospodarczej

W zakres oferty naszej multiagencji wchodzi również możliwość wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia firmy. OC działalności gospodarczej jest rzeczą istotną ze względu na fakt, że w wielu zawodach jest obowiązkowe oraz zapewnia ochronę dla przedsiębiorcy i jego klientów. W związku z tym warto wiedzieć w jakich przypadkach wykupienie go jest konieczne oraz co wchodzi w jego zakres.

Obowiązkowe OC działalności gospodarczej

Trzeba zadbać o to ubezpieczenie w takich zawodach, jak notariusz, adwokat i radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, rzecznik majątkowy, doradca podatkowy, księgowy i rewident, komornik sądowy i syndyk. Muszą je wykupić też rolnicy, rzecznicy patentowi, architekci i inżynierowie budownictwa, zarządcy nieruchomości, organizatorzy imprez masowych i opiekunowie dzieci. Jest też wymagane dla podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne, związanych z transportem lądowym, lotniczym i morskim oraz świadczących usługi ochroniarskie i detektywistyczne.

Zakres branż, w których wymagane jest OC działalności gospodarczej jest zatem dosyć szeroki. Należy zadbać o wykupienie tego ubezpieczenia, gdyż jego brak oznacza naruszenie przepisów prawa dotyczących wykonywania danego zawodu. Może to nieść ze sobą skutki w postaci upomnienia, nagany, kary finansowej lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykupienie OC dla firmy

Ubezpieczenie to nie jest zwykle wymagane w przypadku jednoosobowych przedsiębiorstw. Warto jednak rozważyć jego zakup ze względu na szeroki zakres ochrony. Dotyczy bowiem odpowiedzialności cywilnej, utraconych korzyści i strat, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i obrony sądowej oraz szkód stanowiących następstwo wypadku. Może też obejmować szkody wyrządzone nieumyślnie oraz chronić w razie zdarzeń losowych, kradzieży lub awarii maszyn.

OC działalności gospodarczej wchodzi w skład oferty naszej agencji ubezpieczeniowej posiadającej siedziby w Warszawie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Zapraszamy więc do kontaktu w celu jego wykupienia lub uzyskania dodatkowych informacji.

Best Ubezpieczenia Kotasiak

ul. Mińska 25 lok 417/418, 03-808 Warszawa